Take a flight

Na kopcoch pomali ale isto začína snežiť, prichádza čas kedy opäť začíname myslieť na lyžovanie.