Refundácie / Refunds

CMH heli-skiing – pravidlá refundácie:

V prípade zlého počasia alebo mechanickej poruchy ponúka CMH najštedrejšiu refundáciu v tomto programe:

1. Signature Trips / Privátny Program, Ski Fusion / Kombinovaný Program, Powder Intro & Powder Masters:
V prípade, že nedosiahnete nami garantované výškové metre, vrátime Vám 135 kanadských dolárov za 1000 neprelyžovaných výškových metrov.

2. Small Group Trip / Malé Skupiny, The Steeps /Strminy:
V prípade, že nedosiahnete nami garantované výškové metre, vrátime Vám 150 kanadských dolárov za 1000 neprelyžovaných výškových metrov.

3. Additional Credit a ďalšie kredity:
Musia ostať na Vašom účte (platiace pre budúce výdavky na chate alebo budúce heli-skiing programy).

  • tento kredit je prídavok k refundácii, poskytnutá náhrada ostáva na Vašom účte;
  • môže byť použitý na Váš nasledujúci výlet počas budúcich dvoch rokov;
  • po dvoch rokoch tento kredit prepadne a je nenávratný;
  • kredit nemá hotovostnú hodnotu a je plne neprenosný;
  • pripadá iba osobe, ktorá má rezerváciu;
  • tento kredit je poskytnutý, ak v prípadoch mechanickej poruchy alebo zlého počasia nalyžujete menej ako:
Dni7  Vert. metre19,500  Kredit$1000
 5  13,750  $500
 4  11,000  $500
3  7,250  $500