Rezervujte si svoju vysnívanú dovolenku jediným telefonátom na číslo:

+421-948-037-333

Vaše dobrodružstvo sa začína tu!

Náš heli-skiing a heli-boarding expert Miki Knižka prispôsobí Vašu objednávku na mieru tak, aby spĺňala Vami určené požiadavky. Vyberte si typ terénu, dĺžku pobytu, typ ubytovania atď… Či ste nováčik alebo sa chcete k nám vrátiť, rýchlym telefonátom sa priblížite k nezabudnuteľnej dovolenke.

Výhradné zastúpenie CMH pre Slovensko a Českú republiku:

Tel.: +421-948-037-333        Email: info@heliskiing.sk

Ak sa Vám nepodarí zastihnúť nás pri telefóne, znamená to, že sa nachádzame niekde v horách alebo v zahraničí. Vtedy je najlepšie nás kontaktovať emailom.

Ďakujeme za pochopenie.

Spracúvanie Vašich osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu desať rokov od udelenia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@heliskiing.sk

Kontaktný formulár

Vaše celé meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váše tel. číslo

Predmet emailu

Text emailu (povinné)

Anti-spam otázka (povinné)