Payment / Platby + Bonus

Deposits/ Zálohy

Zálohové platby sa platia v čase objednávania zájazdu. Výška zálohy predstavuje 20-percent z celkovej sumy zájazdu.

Poznámka: Vo všetkých prípadoch zrušenia objednávky Vám bude naúčtovaný administratívny poplatok 250 kanadských dolárov (plus daň).

Vaša záloha je nenávratná. Administratívny poplatok 250 kanadských dolárov (plus daň) Vám bude účtovaný v prípade akýchkoľvek prevodov pri nasledujúcich scenároch:

  • ak si vytvoríte novú rezerváciu v tej istej sezóne alebo tom istom kalendárnom roku (príklad: ak sa nemôžete zúčastniť heli-skiingu počas zimy, ktorú ste si rezervovali a to kvôli zraneniu, tak si môžete tento zájazd prebookovať na začiatok budúcej sezóny, na december);
  • ak si nájdete za Vás náhradu (zmena mena);

Final payment / Finálna platba

Vyberte si jeden z nasledujúcich spôsobov:

  1. prevodom na náš slovenský účet vedený v kanadských dolároch
  2. prevodom priamo na účet CMH v Kanade

Spoločnosť CMH vyžaduje finálnu platbu do 12 týždňov pred začiatkom výletu. CMH Slovakia vyžaduje platbu najneskôr 14 týždňov pred začiatkom výletu a to z dôvodu časovej rezervy uhradenia platby do Kanady. Ak budete realizovať bankový prevod, nezabudnite uviesť meno a číslo Vášho zájazdu. Všetky ceny v kanadskej mene sa môžu meniť.

New guest credit / Bonus za nováčika
Ak k nám prinesiete nováčika, vážime si Vaše uznanie natoľko, že Vám chceme ponúknuť bonus. Ak ste už v minulosti s nami lyžovali a odporučíte nováčika do jedného z našich programov, kvalifikujete sa na nováčikovský bonus. Tento program vyžaduje, aby ste nás o odporúčaní informovali včas a to ešte pred zaplatením výletu. Stačí, ak vyplníte formulár, bez neho to nejde.

Important notes / Dôležité upozornenia
Všetky platby sú 12 týždňov pred začiatkom výletu nenávratné. Ak je CMH miesto rezervované a vy zaplatíte finálnu platbu, peniaze sa stávajú plne nenávratné. Ak hosť zruší túto rezerváciu, všetky peniaze sú nenávratné. Tieto prostriedky sú považované za storno poplatok od času zrušenia zájazdu. Tento storno poplatok môže byť prekonvertovaný výlučne na heli-credit ďalšieho výletu v danom kalendárnom roku. Znamená to, že môžete tieto peniaze použiť aj na objednávku drahšieho výletu a to v prípade, že cenu doplatíte. Ak si vyberiete lacnejší výlet, peniaze použijeme na neho a rozdiel môžete využiť na rezerváciu ďalšieho miesta v danom kalendárnom roku. Ak sa tak nestane, budú tieto prostriedky považované za storno poplatok. Tento kredit nemôže byť použitý na úhradu extra vertikálnych metrov, platbu v obchode, bare, za masáž alebo na nasledujúcu zálohu. Takisto nemôže byť vrátený v hotovosti. Tento kredit môže byť využitý osobou, ktorá realizovala objednávku alebo (ak to písomne potvrdíte) aj Vaším náhradníkom. Kredit nemôže byť pridelený už existujúcej objednávke.

Odporúčanie: Odporúčame Vám, aby ste si zakúpili storno poistenie.